Juuri ennen kuin Jeesus kavallettiin, niin hän rukoili, että hänen seuraajansa olisivat yhtä, josta maailma heidät erityisesti tunnistaisi Jumalan kansaksi (Joh.17:11,21). Ja hän osoitti, että tämä ykseys toteutuu siten, kun hänen seuraajansa pyhittyvät totuuden sanan kautta (Joh.17:8,17-19).

Vanhan testamentin viimeisissä jakeissa Malakia oli ennustanut, että aivan lopun aikana Jeesuksen rukous toteutuisi. Ja tämä tapahtuisi niin, että ilmaantuisi profeetta Elia jonka tehtävänä tämä ykseyden luominen olisi.

Kerran opetuslasten keskuudessa tuli puhetta Eliasta ja Jeesus sanoi, että Elia on jo tullut ja tarkoitti tällä Johannes Kastajaa. Jeesus myös sanoi samalla, että Elia vielä tulee ja panee kaiken kohdalleen (Matt.17:9-13). Johannes Kastaja oli Elia siinä mielessä, että hän toimi Elian hengessä. Hän siis teki sitä samaa uskonpuhdistustyötä jota Elia teki omana aikanaan. Mutta niin kuin Malakia ja Jeesus sanoivat, että Elia ilmaantuisi vielä uudelleen aivan lopun aikana, joten Malakian profetia Eliasta toteutui vain osittain Johannes Kastajan työssä. Lopullinen täyttymys tapahtuisi juuri ennen Herran päivää, eli maailman loppua. Eli, maailmassa täytyisi tehdä samanlainen uskonpuhdistustyö, kuin mitä Elia ja Johannes Kastaja tekivät.

Luopumus

Tämän työn tarkoitus on panna kaikki kohdalleen, niin kuin Jeesus tekstissämme toteaa. Silloinhan tämä tarkoittaa, että on menty pieleen, kun täytyy laittaa jälleen asioita kohdalleen. Paavali oli ennustanut, että näin tapahtuisi. Hän kirjoitti, että hänen lähtönsä jälkeen seurakuntaan ilmaantuisi miehiä, jotka julistaisivat totuuden vastaisia oppeja (Ap.t.20:29,30), ja että ennen Jeesuksen toista tulemusta seurakunnassa tapahtuisi luopumus (2.Tess.2:3).

Oliko Paavali oikeassa? Kirkkohistoriasta tiedämme, että kun apostolit nukkuivat pois, niin seurakuntaan alkoi tulla väärää opetusta, jonka myötä kristillinen seurakunta ajautui lopulta syvälle pakanallisiin tapoihin ja uskomuksiin. Vasta keskiajan lopulla uskonpuhdistuksen myötä alettiin pikkuhiljaa nähdä miten paljon kristillisyys olikaan poikennut alkuseurakunnan opetuksesta ja elämästä. Olihan päivän selvää, etteivät nuo suuret uskonpuhdistajatkaan vielä kaikkea sitä nähneet, miten syvälle kristillisyys oli menneinä vuosisatoina poikennut Raamatun opetuksista. Valitettavasti ne kirkkokunnat, jotka perustettiin jonkun uskonpuhdistajan opetuksille, eivät olleet halukkaita menemään pitemmälle kuin mitä heidän uskonpuhdistajansa. Siksi tuli pysähtyneisyyden aika uskonpuhdistustyössä.

Uskonpuhdistusliike

Ilmestyskirjassa Johannekselle näytettiin, kuinka ajan lopulla syntyy maailmanlaajuinen uskonpuhdistusliike, jonka tehtävä on viedä uskonpuhdistus päätökseen, eli niin kuin Jeesus sanoi, laittaa kaikki kohdalleen. Tämä on se lopullinen Elia, josta Malakia oli ennustanut ja johon Jeesus viittasi (Matt.17:9-13). Kyseessä ei siis enää ole yksi henkilö, koska sanoma on vietävä kaikkeen maailmaan, vaan kyseessä on organisoitu liike, joka Elian hengessä toteuttaa tuon vaativan tehtävän.

Ilm.12 luvussa puhutaan puhtaasta naisesta ja Raamatun vertauskuvissa tällä tarkoitetaan Jumalan kansaa (mm. Jes.54:5,6 ja 2.Kor.11:2). Luvun lopussa kerrotaan sitten tämän seurakuntavaimon jälkeläisistä eli jäännöksestä, jäljelle jääneistä. Tämä joukko eläisi siis aivan lopun ajassa. Johannes näki myös tämän ryhmän tuntomerkit: he ovat uskollisia Jumalan käskyille ja heillä on Jeesuksen todistus (Ilm.12:17). Ilm. 19:10 kertoo, että Jeesuksen todistus on profetian henki. Eli, tämä joukko kunnioittaisi kaikkia kymmentä käskyä ja heillä olisi Jeesuksen todistus = profetian henki. Tämä henki olisi juuri tuo Elian henki, jonka valossa Johannes Kastaja teki tehtävänsä ja jonka valossa myös tämä maailmanlaajuinen profeetallinen liike tekee tehtävänsä. Tämän hengen avulla Raamatun profeetallinen sana tulee selkeäksi ja loogiseksi, niin että jokainen voi sitä ymmärtää.  Johannes näki myös, että Saatanan erityinen vaino kohdistuisi tähän joukkoon (Ilm.12:17). Ja tämä johtuu juuri siitä, että tämän liikkeen tarkoitus on viedä uskonpuhdistus päätökseen ja paljastaa Saatanan lopun ajalle virittämät ansat.

Johannes näki tuon jäännöksen vielä uudelleen Ilm. 14 luvussa. Jakeessa 12 kerrataan tuntomerkkejä: kunnioittavat kymmentä käskyä ja uskovat Jeesukseen. Kyseisen luvun loppuosassa näytetään Jeesuksen takaisin tulo ja sadon korjuu, mutta luvun alkuosassa jakeesta 6 eteenpäin kerrotaan mitä tapahtuu juuri ennen tätä. Siinä kerrotaan kolmesta enkelistä, joilla oli sanoma julistettavana. Enkeli tulee sanasta "angelos" joka tarkoittaa "lähettiläs". Taivaan enkelit osallistuvat pelastustyöhön, mutta ihmiset ovat noita näkyviä lähettiläitä maan päällä. Jeesus sanoi mm. että Johannes Kastaja oli lähettiläs "angelos" (Matt.11:10).

Tehtävä

Mitä sitten nuo sanomat pitävät sisällään, joita tuo jäännös julistaa? Jakessa 6 kerrotaan, että heidän on vietävä sanoma kaikkeen maailmaan. Ja tuon sanoman ydin on iankaikkinen evankeliumi. Ei siis mitään uutta evankeliumia, vaan se, mitä Jeesus ja apostolit julistivat. Sitten sanoma kehottaa antamaan Jumalalle kunnian Luojana ja julistaa tuomion ajan alkaneen (jae7). Sitten varoitetaan Babylon portosta, joka on juottanut viinillään kaikki kansat. Babylon tarkoittaa sekoitusta ja portolla Raamattu tarkoittaa puhtaasta uskosta luopumista, eli uskottomuutta Jumalaa kohtaan (Jaak.4:4). Kyseessä on maailman laajuinen kristillisyys, joka on luopumuksen tilassa suhteessa Jumalan sanaan ja joka on tullut Babyloniksi/sekoitukseksi. Siellä on sekaisin sekä oikeaa että väärää opetusta. Tämän profeetallisen liikkeen yksi tehtävistä on tuoda julki tämä laajalle levinnyt hapatus. Sitten vielä varoitetaan pedosta ja sen merkin ottamisesta.

Raamattu antaa 9 selvää tuntomerkkiä pedosta ja nämä merkit sopivat vain yhteen valtaan. Jo uskonpuhdistajat näkivät tämän tosiasian, eikä se ole muuksi muuttunut. Periaate, että Raamattu selittää Raamattua pätee edelleen ja siksi meidän on myös katsottava Raamatusta, mitä se tarkoittaa merkillä otsassa ja kädessä.  "Ja se säädös olkoon kuin merkki kädessäsi ja tunnus otsallasi, että Herran laki aina pysyisi huulillasi ja sinä muistaisit, kuinka Herra väkevällä kädellään vei sinut pois Egyptistä" (2.Moos.13:9). Kyseessä ei siis ole jokin viivakoodi tai siru kädessä, vaan kyseessä on jokin säädös. Kun se ymmärretään, niin se on kuin merkki otsassa (otsan takana on ymmärrys) ja kun sitä säädöstä toteutetaan käytännössä, niin se on kuin merkki kädessä (käsi kuvaa tekemistä). Ja kun peto on selvitetty (tiedetty jo uskonpuhdistajien aikana), niin peto kyllä itse kertoo, mikä on sen arvovallan säädös, jota se haluaa kaikkien kumartavan.

Johannes näki Ilmestyskirjassa, että tällaisista asioista tuo Elian hengessä oleva profeetallinen liike tulisi puhumaan. Ja jos adventistit eivät julistaisi näitä sanomia, niin Johannes olisi ollut väärä profeetta kun kertoi tällaista tapahtuvat lopun aikana (kaikki kristityt ovat yhtä mieltä siitä, että elämme lopun aikoja), koska mikään muu kirkkokunta ei tätä tehtävä tee. Myös tuntomerkit sopivat vain adventisteihin: 1) he uskovat Jeesukseen ja julistavat samaa evankeliumia kuin Jeesus ja apostolit. Ihminen pelastuu armosta, ei omien tekojen kautta. 2) he kunnioittavat kaikkia kymmentä käskyä, myös lepopäivän osalta. 3) heidän keskuudessaan vaikuttaa profetian henki eli Jeesuksen todistus ja tämä näkyy erityisesti siinä, että Raamatun profetiat tulevat selkeiksi.

YK:n mukaan maailmassa on 225 valtiota ja adventistit työskentelevät nyt jo yli 200 maassa, joten sanoma on pian saavuttavat kaikki maat. Tosin, maiden sisällä on vielä paljon eri ryhmiä, jotka pitää myös saavuttaa. Kun tämä sanoma on saavuttanut kaikki kansat ja tehnyt tehtävänsä, niin sitten tulee loppu niin kuin Jeesus sanoo (Matt.24:14).

Tämä on adventistien olemassaolon tarkoitus. Tämä liike saarnaa jumalattomille evankeliumia, mutta sen on myös saarnattava uskoville palaamista takaisin Raamatun unohdettuihin totuuksiin ja varoitettava pedosta ja sen merkistä. Se luopumus mikä tapahtui apostolien jälkeen ja jota uskonpuhdistajat omana aikanaan paljastivat, on paljastettava kokonaan, jotta kaikki Jumalan lapset voisivat löytää sen ykseyden, jota Jeesus rukoili seuraajilleen (Joh.17: 11,21). Ja tämä ykseys ei löydy puhumalla vain niistä Raamatun asioista, joista ollaan samaa mieltä, vaan se löytyy ainoastaan sitä kautta että kristityt pyhittäytyvät totuuden sanan kautta (Joh.17:8,17-19). On palattava kaikissa asioissa takaisin apostoliseen opetukseen.

"Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat" (Ap.t.2:42). Tätä varten on Jumala herättänyt uskonpuhdistusliikkeen, jotta tämä sama ykseys uskovien välillä syntyisi ja näin voisi toteutua Jeesuksen rukous hänen seuraajiensa ykseydestä.