Saarna Virran Majakassa 26.11.2011

ONKO SINULLA 3D- VAI 4D-LASIT?

”Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle: "Voi, herrani! Mitä me nyt teemme?" "Älä pelkää", Elisa vastasi, "meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä." Hän rukoili Herraa ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi." Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään ” 2. Kun. 6:15-17.

Tässä syyrialaiset olivat lähteneet etsimään Elisaa, koska he olivat kuulleet, että hän paljastaa israelilaisille aina heidän sotasuunnitelmansa ja näin israelilaiset osasivat aina varautua syyrialaisten hyökkäyksiin. Kuvaus kertoo meille kahdenlaisista laseista, joilla ihmiset katseleva maailmaa. On olemassa normaalit 3D-lasit, joilla nähdään kolmiulotteisesti ja nämä olivat Elisan palvelijan käytössä. Sitten on olemassa 4D-lasit, joita Elisa käytti ja näillä nähdään myös neljänteen ulottuvuuteen, joka muuten on ihmisiltä salassa.

”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä” Hepr.11:1.

”Uskonsa tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, kuten pysyy se joka ikään kuin näkee Näkymättömän” Hepr.11:27.

Usko ja 4D-lasit kuuluvat yhteen. Ei ole toista ilman toista. Niin kuin Elisalla, samoin myös Mooseksella oli 4D-lasit. Nämä lasit saadaan uudestisyntymisessä, eli siinä tilanteessa kun Jumala tulee asumaan ihmiseen. Tämän saa aikaan vain Pyhä Henki, jos ihminen ei vastustele.

On selvää, etteivät 4D-lasit ole vielä tällöin täydessä kirkkaudessa. Ne kuitenkin kirkastuvat käytössä. ”Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka” Sananl. 4:18.

Näillä laseilla on huikea ominaisuus. Niin kuin Elisa näki näkymättömään maailmaan ja Mooses ikään kuin näki samaan maailmaan, niin samanlainen mahdollisuus on jokaisella, joka käyttää näitä laseja. Ellen White kirjoittaa: ”Vaikka ilmapiiri ympärillämme olisi saastunut ja turmeltunut, meidän ei tarvitse hengittää sen myrkkyä. Voimme elää taivaan puhtaassa ilmassa. Voimme sulkea kaikki ovet ja torjua likaiset kuvitelmat ja epäpyhät ajatukset kohottamalla vilpittömän rukouksen Jumalan puoleen. Ne joiden sydän on avoin ottamaan vastaan Jumalan apua ja siunausta, elävät maallista pyhemmässä ilmapiirissä ja ovat jatkuvassa yhteydessä taivaaseen” Tie Kristuksen luo (taskupainos) s.87.

4D-lasien kautta me voimme siis nähdä ja hengittää taivaan ilmapiiriä silloinkin, kun ympärillämme ilmapiiri on jotakin ihan muuta. Samoin kun omassa sisimmässämme saastunut ilma meinaa saada jalansijaa, niin käyttämällä 4D-laseja, pääsemme tuon saasteen yli.

Mikä on näiden lasien hinta? Niiden valmistaja joutui maksamaan kovan hinnan. Hän joutui menettämään henkensä, jotta lasit saataisiin ihmisten ulottuville. Hän tosin oli liian pyhä ja puhdas, jotta kuolema olisi voinut pitää hänet vallassaan lopullisesti ja siksipä hän nousi ylös kuolleista ja tarjoaa valmistamiaan laseja kaikille. Nämä lasit eivät siis maksa ihmiselle mitään. Ihminen ei voi ansaita näitä laseja millään, koska ne ovat niin kallisarvoiset, ihmeelliset ja pyhät. Ainut asia, mitä ihmiseltä vaaditaan, on, että hän haluaa käyttää niitä ja katsella maailmaa noiden lasien läpi ja kunnioittaa lasien valmistajaa.  

Miten enemmän niitä käytetään, niin sitä enemmän niillä nähdään, koska ne vain käytössä paranevat. Vähällä käytöllä lasit himmenevät, mutta jos taas lisätään käyttöä, niin himmennys vähenee. Jos taas vähäinen käyttö jatkuu, niin 3D-lasit tulevat huomaamatta tilalle. Tästä seuraa, että ihmisen sisäinen onnellisuus ei enää ole sitä, mitä se oli kun elämää katsottiin 4D-laseilla ja hengitettiin taivaan ilmapiiriä.

Ilm. 3:18 Jeesus pyytää 3D-lasien käyttäjää ostamaan silmävoidetta jotta tämä näkisi. Voide ja öljy kuvaavat Raamatussa myös Pyhää Henkeä, ja on selvää, että Pyhä Henki on 4D-lasien takana. Jeesus pyysi ostamaan voidetta, mutta miten? Hän selittää itse näin, että kun hän kolkuttaa ovellamme ja jos me avaamme oven hänelle, niin silloin hän tulee sisälle ja hän aterioi yhdessä meidän kanssamme (jae 20). Kyseessä on siis uudestisyntymistapahtuma, jossa Jumala tulee Henkensä kautta asumaan ihmiseen. Tällöin ihmisen mieli muuttuu ja hän huudahtaa ”Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen” Ps. 119:18. Ja Jumala avaa antamalla ihmiselle 4D-lasit. Tämän jälkeen kaikki näkyy ihan eri valossa kuin ennen.

Rakas ystäväni, onko sinulla vielä 3D-lasit? Jos on, niin vaihda nopeasti uusiin 4D-laseihin, niin elämän laatusi paranee heti ja sinua pian odottaa aika, jolloin mitään laseja ei enää tarvita ja silti voit nähdä kasvoista kasvoihin Hänet, joka maksoi 4D-laseistasi kalleimman mahdollisen hinnan.

Jouni Konttinen

 

Saarna Virran Majakassa 19.11.2011

MITÄ KYLVETÄÄN SYDÄMESI PELTOON?

Matt. 13. luvussa Jeesus kertoo vertauksen, jossa mies kylvi hyvää siementä. Sitten hän selittää, että tämä mies on Ihmisen Poika ja Luuk. 8:11 Jeesus sanoo, että siemen on Jumalan sana. Sitten Jeesus esittää, että on toinenkin kylväjä. Tämä on Saatana, joka kylvää lustetta eli rikkaviljaa Matt.13:39.

On siis olemassa kaksi kylväjää, jotka molemmat kylvävät omaa siementään ihmissydämiin. Ihminen sitten itse ratkaisee, kumpi kylväjä menestyy paremmin hänen sydämensä pellossa. Ja tämä ratkeaa sillä, miten paljon ihminen antaa aikaa tuolle hyvän siemenen kylväjälle. Jeesus voi kylvää sydämemme peltoon vain silloin kun me luemme hänen sanaansa, eli Raamattua, kun me olemme yhteydessä häneen rukouksen ja mietiskelyn kautta tai kun kuuntelemme puhetta hänestä. Tämä on sitä valvomista, jota Raamatussa niin paljon painotetaan. Tuo yhteinen hetkemme Jeesuksen kanssa ”kammiossamme” ei vielä riitä, vaan meidän on myös usein päivän aikaan kohotettava ajatuksemme hänen puoleensa. Näin vaellamme mahdollisimman paljon taivaallisessa ilmapiirissä.  

Jos nämä asiat ovat elämässä hyvin vähäisiä, niin on selvää, että sydämemme peltoon tipahtaa vain vähän hyvää siementä. Ja sekin mikä on tipahtanut, lopulta tukehtuu rikkaviljaan, koska on muistettava, että tuo toinen kylvömies on työssä koko ajan.

Peltohan ei koskaan ole tyhjänä. Siellä kasva aina jotakin. Jos ei hyvää viljaa, niin sitten rikkaviljaa. Jos valvominen on päivittäistä ja runsasta, niin pellossa on paljon hyvää viljaa ja rikkavilja on vähäistä. Jos valvominen on satunnaista, niin rikkavilja on vallannut suurimman osan sydämemme pellosta. Ja jos vielä katselemme, luemme ja kuuntelemme sellaisia asioita, joista taivaallinen kylväjä ei pidä, niin tällöin me oikein kiihdytämme rikkaviljan kylvöä sydämiimme.

Ei ole mikään ihme se, että kristityillä on mitä moninaisia vaikeuksia sekä ulkoisia että sisäisiä, kun annetaan rikkaviljan kylväjän kylvää vapaasti siementä ja sen sitten myös kasvaa, omilla elämän valinnoilla. Tämä ei tarkoita, etteivät ne joiden sydämessä on suurimmaksi osaksi hyvää viljaa, joutuisi monenlaisiin vaikeuksiin, mutta näiden kristittyjen elämässä vallitsee silti tuon taivaallisen kylväjän tuoma rauha, niin kuin Jeesus sanoi, että hän antaa lapilleen oman rauhansa Joh.14:27. 

Olen vuosia keskustellut erään uskovan veljen kanssa puhelimitse. Hänellä on riippuvuus erääseen asiaan. Kun hän on langennut, niin hän soittaa, että vieläkö Jumala voi antaa anteeksi. Olen aina vakuuttanut, että vielä. Olemme yhdessä puhelimitse keskustelleet ja rukoilleet asian puolesta, ja muutenkin. Silti hän on esim. jatkanut kaikenlaisten TV- ohjelmien katsomista. Olemme myös keskustelleet hänen valvomisestaan Jumalan kanssa ja tämä on ollut hyvin vähäistä.

Olen joka kerta muistuttanut häntä tästä ja sanonut, että tällaisella tyylillä, hän ei voi koskaan saada voimaa siihen riippuvuuteensa, koska hän kylvää koko ajan sieluunsa rikkaviljaa ja hyvän siemenen kylvöä ei ole kuin nimeksi. Ja jos hän näin jatkaa, niin tulee hetki, jolloin huono kylvö on jo niin runsasta, että menettää pelastuksen, jos ei suuntaa muuta.

Hiljattain hän taas soitti ja kertoi, että on tullut siihen tulokseen, ettei se asia josta on aina puhuttu ja rukoiltu, olekaan syntiä. Kysyin, että mistä hän tällaiseen päätelmään on tullut? Johon hän vastasi, että koska se ei hänestä lähde pois, ja eräs toinen uskonveli sanoi, ettei siinä ole mitään pahaa. Hänelläkin on kuulemma se asia elämässään. Kysyin, että oletteko keskustelleet, miten paljon tämä veli valvoo Jumalan kanssa? Vastaukseksi sain, ettei valvominen tainnut hänenkään kohdalla niin kovin aktiivista olla.

Mitä tästä opimme? Jos hyvä siemen ei saa vallata alaa sydämessämme, niin rikkavilja tekee sen varmasti. Lopulta mielemme muuttuu niin, että sen minkä aikaisemmin näimme synnilliseksi, se ei sitä enää olekaan. Toiseksi, aina kun ryhdymme kyselemään toisilta uskovilta mitä mieltä he ovat, saadaksemme heiltä apua, niin ensin pitäisi kysyä, miten paljon he valvovat, eli viettävät kahdenkeskistä aikaa Jeesuksen kanssa. Jos valvominen ei ole päivittäistä ja aktiivista, niin silloin voi jättää kysymykset kysymättä, koska vastaus tulee pellosta, jota hallitsee rikkavilja.

On tietysti ihmisiä, joilla näyttäisi Raamatun luku ja rukous olevan runsasta, mutta silti heidän elämänsä ja opetuksensa eivät ole Raamatun kanssa sopusoinnussa. Näinhän oli mm. fariseuksilla. Oli rukousta ja Raamattua, mutta heidän asenteensa Jumalaa ja totuutta kohtaan ei ollut oikea. He eivät olleet valmiita nöyrtymään ja oppimaan, vaan pitivät tiukasti kiinni käsityksistään, joille he eivät kuitenkaan löytäneet raamatullisia perusteita. Siksi vaikka he ulkonaisesti näyttivät valvovan, niin hyvä siemen ei saanut heidän sydämessään sijaa, vaan rikkavilja rehotti heidän pellossaan.

Rakas ystäväni, miten sinä ruokit sydämesi peltoa? Jeesus haluaa olla sinun elämässäsi kaikki kaikessa. Mutta hän ei voi olla sitä, jos sinä et anna hänelle siihen mahdollisuutta. Hän voi vallata Hengellään ja tuoda rauhaansa sinun elämääsi vain niin paljon, kun sinä annat hänelle siihen mahdollisuutta. Ja me annamme tämän mahdollisuuden vain sitä kautta, kun vietämme yhteistä aikaa hänen kansaan avoimella lapsen asenteella. Tällöin hän voi koko ajan kylvää lisää hyvää taivaallista siementä sydämemme peltoon ja rikkavilja joutuu perääntymään, vaikka eihän se koskaan tässä ajassa kokonaan poistu, on se niin sitkeää.

Kun Paavali kirjoitti: ”Juuri heikkona olen voimakas” 2. Kor.12:10, niin hän tarkoittaa juuri sitä, että kun ihminen todella tajuaa oman heikkoutensa, niin silloin hän tahtoo painautua lähelle Jeesusta, jotta häneltä saisi voimaa. Ja tämä käytännössä tarkoittaa, että me vietämme mahdollisimman paljon aikaa Jeesuksen kanssa. Tällöin hän pääsee kylvämään hyvää siementä sydämeemme ja me vahvistumme. Ja on muistettava, että kyse ei ole vain valvomisen määrästä, vaan myös sen laadusta, eli asenteestamme.

Jeesus oli synnitön, eli hänen luonteessaan ei ollut perittyä taipumusta syntiin, niin kuin meillä ihmisillä on. Tosin, hänkin joutui taistelemaan syntiä vastaan, mutta hän ei langennut. Ja tähän ei ollut syy hänen synnitön luontonsa – koska myös Aadamilla ja Eevalla oli synnitön luonne ja silti he lankesivat – vaan hänen ahkera Pyhien kirjoitusten tutkiminen ja runsas rukouselämä. Jos synnitön Jeesus tarvitsi pitää jatkuvaa yhteyttä Isään, jotta pysyisi pystyssä, niin miten onkaan meidän syntispoloisten kohdalla?

Meidän vierellämme on valtava tuki ja turva, Jeesus Kristus. Hänen lupauksensa Raamatussa eivät ole kaunista satua, vaan todellisuutta, johon jokainen voi täysin turvata. Ja mitä enemmän me vietämme aikaa hänen kanssaan – samalla valvoen sielumme valtateitä, eli näkö- ja kuuloaistejamme ja myös ajatuksiamme joiden kautta rikkaviljaa niin helposti tulee sieluumme – niin uskomme häneen ja hänen lupauksiinsa kasvaa päivä päivältä. 

On ihana saada kokea hänen armonsa runsaus, mutta on myös ihanaa saada kokea hänen läsnäolonsa tuoma rauha ja voimansa suuruus kiusauksia vastaan.

Jumalan armoa, rauhaa ja voimaa elämääsi!

Jouni Konttinen

 

4.1.2011

 

No niin, aloitetaanpa bloginkin pitäminen. Tässä ensiksi laitan kirjoitukseni, joka on julkaistu paikallisessa lehdessä. Se on vastaus lehdessä aiemmin esitettyihin argumentteihin, koskien homoutta.

KUINKAS LUET?

Viime aikoina on ollut keskustelua Raamatun tulkinnasta, liittyen homokeskusteluun. Seuraavassa muutama ajatus mietittäväksi. Itse Raamattu sanoo, että sen tekstit on tarkoitettu kaikille aikajaksoilla (2.Tim.3:16, Room.15:4). Joko opetus on kirjaimellinen tulkinta tai sen takaa löytyy periaate joka on tarkoitettu kaikille ajoille ja kulttuureille. Vanhan testamentin seremonia/yhteiskunnalliset ohjeet, joilla oli oma tarkoitus siihen aikaan, lakkasivat ristillä, niin kuin Raamattu ilmoittaa (5.Moos.31:24-26, Kol.2:13), joten ne eivät enää ole voimassa.

Paavalin ohjeet ovat edelleen voimassa, niitä Raamattu ei ole kumonnut. On vain katsottava mikä niissä on se kuningasajatus. Esim. kun Paavali puhuu tervehtimisen yhteydessä suutelemisesta (Room.16:16), niin tekstiä ei tarvitse ottaa kirjaimellisesti, koska sen opetus ei ole suutelemisessa, vaan lämpimässä tervehdyksessä. Miten se sitten tapahtuu, on kulttuuri kysymys. Tai kun hän kirjoittaa hunnunkäytöstä naisilla (1.Kor.11:5,6), niin tässäkään tekstin opetus ei ole itse huntu, vaan se, että pukeutumisessa täytyy olla ero eri sukupuolten välillä ja myös se, että kunniallisten naisten ei pidä pukeutua niin kuin pahamaineiset. Siihen aikaan näillä jälkimmäisillä oli tapana kulkea avopäin, joten hunnunkäyttö oli silloin paikallaan. Paavalin mukaan hunnunkäyttö oli sen ajan tapa (jae16).

Kun Paavali antoi ohjeita rukoilemisesta, hän viittaa käsien kohottamiseen (1.Tim.8). Tässä kuningasajatus ei ole itse rukousasento, vaan oikea asenne. Sitten kun Paavali puhuu naisten puhe- ja opetuskiellosta (1.Kor.14:34, 1.Tim.2:12 ), niin asiaa ei voida ottaa kirjaimellisesti, koska silloin oli esim. naisprofeettoja jotka puhuivat ja antoivat opetusta. Näillä ilmaisuilla Paavali toteaa vain sen, mikä on ollut aina olemassa, että naisen harteille ei ole asetettu suurinta vastuuta. Eli, nainen ei voinut toimia seurakunnan johtajana ja näin kantaa päävastuuta sen opetuksesta.

Sitten kun Paavali pyytää olemaa toisia kohtaan ystävällinen (Ef.4:32), tai hän antaa opetusta ehtoollisesta (1.Kor.11:23-29), niin tekstit on otettava kirjaimellisesti, koska niiden takaa ei löydy mitään muuta periaatetta. Näin se on myös hänen kirjoittaessaan homoudesta (Room.1. luku). On ajateltu, että Paavali oli huolissaan vain homojen irstailuista. Olisi hyvin kummallista että hän kantoi huolta juuri tästä, kun siihen aikaan homopareja ei edes suvaittu. On myös sanottu, että Paavalin huoli oli se, kun ihmiset eivät elä niiden seksuaalisten viettien mukaan, jotka heillä on jo syntyessään. Näin ollen jos synnynnäinen hetero ryhtyy homoksi, se on syntiä. Ja tietysti toisin päin, jos synnynnäinen homo ryhtyy heteroksi, niin silloinhan tämäkin olisi syntiä. Entäs synnynnäinen seksuaalinen taipumus eläimiin tai lapsiin? Kun näistä pyritään luopumaan, niin onko tämä luonnonvastaisen halun tukahduttamista ja näin syntiä? On selvää, kun Paavali puhuu luonnonvastaisesta taipumuksesta, niin kyseessä on taipumus, joka on tullut synnin seurauksena ihmiskuntaan. Ei siis Jumalan suunnittelemana.

Jumala rakastaa jokaista ihmistä, onpa hänen taipumuksensa mitä tahansa. Mutta Jumala myös sanoo, mikä taipumus ei ole hänen mieleensä. Kaikki olemme samalla viivalla taipumuksistamme huolimatta, sillä meillä jokaisella on ainakin yksi Raamatun vastainen taipumus ja se on itsekkyys. Meitä ei sakoteta siitä, että meillä on vääriä taipumuksia, vaan siitä, jos tahdomme elää niiden mukaan. Jos ihminen tahtoo antaa elämänsä Jumalan käteen, niin Jumala on luvannut korjata vääriä taipumuksia, onpa kyse seksuaaliselta tai muulta alueelta. Meillä on siis edelleen toivoa taipumuksistamme huolimatta.  

Jouni Konttinen